Zapraszamy do SEDU.ME

SEDU.ME - portal edukacyjny, platforma do wzajemnie wygodnego korzystania transferu wiedzy i kompetencji w trybie online.

SEDU.ME  - portal edukacyjny, miejsce, w którym każdy może wygodnie sprzedać swoją wiedzę i szybko zdobyć nowe kompetencje w dziedzinie aktualnej tematyki.

SEDU.ME daje możliwośc transferu wiedzy i kompetencji, które można przekazać od osoby do osoby za pośrednictwem Internetu:

  • Nauki humanistyczne -  dyscypliny które  badają człowieka w sferze jego duchowej, moralnej, umysłowej, kulturalnej i społecznej działalności. Ucz się i ucz w trybie online, takie nauki  jak: archeologia, antropologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuka, etyka, psychologia, dziennikarstwo, językoznawstwo, estetyka, grafologia, politologia, socjologia, prawo, naukowiec, prawo, etnografia, filologia, kryminalistyka i wszystkie inne dziedziny wiedzy na SEDU.ME.
  • Nauki stosowane – nauki, celem których jest uzyskanie określonego naukowego wyniku, który z kolei może być obecnie lub dającej się przewidzieć perspektywie wykorzystać do potrzeb publicznych  lub prywatnych. Na SEDU.ME można wygodnie  realizować wiedzę na temat wszelkich nauk stosowanych.
  • Nauki społeczne - zespół dyscyplin, przedmiotem których badań jest społeczeństwo, rzeczywistość społeczna, a także współdziałanie grup społecznych. Na SEDU.ME można wygodnie realizować swoją wiedzę i kompetencje w zakresie takich nauk społecznych jak: archeologia, grafologia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, politologia, antropologia społeczna i kulturowa, psychologia, regionologia, geografia społeczno-ekonomiczna, socjologia, prawo, prawo, ekonomia, etnografia, a także wszystkie inne wiedzy.
  • Nauki techniczne — zespół dyscyplin naukowych, przedmiotem których są badania  mające swój wpływ na rozwój nauki i techniki. Wśród najbardziej popularnych nauk technicznych: architektura, aeronautyka i astronautyka, biotechnologia, przemysł okrętowy, informatyka, materiałoznawstwo, technologie chemicznych, mechanika, systemotechnika, elektrotechnika, energetyka jądrowa i  ect.
  • Nauki przyrodnicze -  to dyscyplina badających zjawiska zewnętrzne i naturalne. Klasycznymi przykładami nauk przyrodniczych są: biologia, matematyka, chemia i fizyka. SEDU.ME stwarza doskonałe możliwości skutecznego nauczania wielu innych przedmiotów.

Uczestnicy

SEDU.ME platforma edukacyjna do wymiany wiedzy między kompetentnymi osobami. Są to nie tylko profesjonalni korepetytorzy i nauczyciele przedmiotów specjalistycznych, a także instytucje edukacyjne i centry edukacyjne, ale także po prostu wykształceni w swoim temacie specjaliści posiadający wiedzę i praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie, którzy mają chęć dzielenia się swoimi kompetencjami ze światem na wzajemnie korzystnych warunkach.

Każdy użytkownik systemu ma równe prawa i możliwości: niezależnie od swojego statusu zawodowego możesz być korepetytorem lub nauczycielem z jednej strony i słuchaczem z drugiej - Sprzedaj swoje kompetencje zainteresowanym osobom i kupuj nowe kompetencje od profesjonalistów.

Narzędzia do nauki online SEDU.ME

Dla wygodnego i efektywnego transferu wiedzy i kompetencji uzywamy cały zestaw narzędzi edukacji online: komunikacja wideo i komunikacja głosowa, wspólny pulpit, materiały encyklopedyczne, a także skuteczny system testowania wiedzy online dla tutorów i słuchaczy.

Możliwości nauki w trybie online na SEDU.ME

Zostaw swoje zgłoszenie, jeżeli  chcesz być jednym z pierwszych, którzy uzyskają dostęp do internetowego transferu wiedzy i kompetencji na platformie edukacyjnej SEDU.ME:

Bądź jednym z pierwszych!

Imię:  
e-mail:  
Kraj:  
Język komunikatywny*:  
Moje kompetencje**:  
Potrzebuję wiedzy***:  
Skąd do nas trafiliście?  
Masz pytanie (wyjaśnić, zaproponować)****:  
  
  
 

* Wymień języki, które posiadasz i w których możesz przekazywać lub zdobywać wiedzę.

** Wymień swoje umiejętności i wiedze za nauczanie których chciałby otrzymać wynagrodzenie.

*** Wymień umiejętności które warto rozwijąć, które warto doskonalić na SEDU.ME.

**** Co chciałbyś wiedzieć o edukacji online i transferze kompetencji na SEDU.ME?

Formularz informacji zwrotnej

Imię:  
E-mail:  
Kraj:  
Jestem zainteresowany:  
Moje pytanie: